Vi postar större delen av vårat arbete på Facebook och Instagram. Här nedan hittar du dessa samlade i vårat social media flöde. Du kan även gå in och följa oss direkt på Facebook och Instagram.

#AndraLånggatanTattoo flödet